Ni wewe mungu mwenye enzi mp4 download

Yesu alikuwa akihutubia umati mkuu pale ambapo watu walianza kuwa na njaa. Alimtwaa mtume Filipo na kumuuliza swali muhimu. Niambie, tutawalisha namna gani? Alikuwa anajua lakufanya; biblia inatueleza hivyo. Alikuwa anamfunza Filipo jambo muhimu. Funzo hilo lina umuhimu sana kwetu haswa nyakati hizi tulizoko. Wakati huu Dunia inatikiswa kushinda nyakati zingine zote katika historia. Misukosuko hii imekuja pale Wakristo kote duniani wanapitia majaribu makuu. Maelfu wamekaa usiku mzima wakijaribu kuwaza shida zao.

Labda hili ndilo suluhisho — hapana, hilo halitafanya kazi. Nitafanya nini? Walikuwa na shida ya mtambo wa kutengeneza mkate, shida ya pesa, shida ya kutawanya, shida ya usafiri na shida ya masaa. Ukiunganisha kila kitu, walikuwa katika shida ambayo wao wenyewe hawangeliweza kudhania. Walikumbwa na jambo lisilowezekana. Yuko na mpango. Lakini angependa kujua tu vile wewe ungelifanya.

Hakuna husiloweza kufanya, kwa hivyo nimekukabidhi shida hii, sasa si shida yangu tena bali ni yako. Ninaamini Kristo angependa watu wake wote leo wawe hivyo. Ametupea maneno yenye nguvu mno, yenye kutuliza na yenye Matumaini haswa kwa nyakati kama hizi za shida. Ni sisi tijikumbushe Ukweli huu tunapopitia nyakati hizi za shida. Nitahakikisha wako na mikate ya kuwatosha.Sehemu za kitabu cha Sala ya Asubuhi na Jioni, Litania na Ushirika Utakatifu, zisemwe au kuimbwa na watu, pamoja na sehemu za Katekisimo na Zaburi nyingine na nyimbo.

ni wewe mungu mwenye enzi mp4 download

Parts of the Book of Common Prayer, the Litany and Holy Communion, to be said or sung by the people, together with parts of the Catechism and some Psalms and hymns. Kusudi la kitabu hiki ni kutoa kitabu rahisi kwa kutumia Wenyeji katika Sala zao za kanuni.

Wengi hawawezi kununua Kitabu cha Sala kizima, na kwa hiyo hawawezi kuabudu vizuri. Kitabu hiki kitawasaidia sana kuabudu na akili zaidi na kusali vizuri.

The purpose of this book is to provide a book at low cost for the use of African congregations at the ordinary services of the Church. They are therefore not able to take their proper part in worship. This book should help them to a more sincere and intelligent worship. This Book of Common Prayer, published aroundwas one of the first in Standardized Swahili, as opposed to previous ones in the Central Mombasa and Southern Zanzibar dialects.

As can be seen from the introduction, it was intended to be a 'low-cost alternative' which Africans could afford. As such it omits many services and the ones it does include are heavily abridged, omitting many of the parts not spoken by the people. The text has been spell-checked, but, as the author knows no Swahili, there still may be errors.

Please let us know if you find any. Download the entire book as PDF graphics. Kisha aseme maonyo ya Ibada. Baada ya maonyo, wote wapige magoti, waseme ungamo lifuatalo.

Tumekuwa kama kondoo waliopotea, Tumefuata mno mawazo na tamaa zetu. Tumezihalifu sharia zako takatifu. Tumeyaacha yaliyotupasa kutenda.

Tumeyatenda yasiyotupasa kutenda; Wala uzima hatunao. Uturehemu Wewe Bwana, sisi maskini wenye dhambi.For you to be the way you are? Usijivune bure ni neema yake baba. Do not boast, it is by grace of God Neema, fadhili zako, kila asubuhi Your goodness and mercies, every morning Ulizotenda zanifariji moyo niamkapo And your works comfort me when I awake Baba utukuzwe, Baba uinuliwe Father be praised, Father be lifed up x3 Rafiki yangu, I love you, I love you Father yo My friend I love you, Father Baba utukuzwe, Baba uinuliwe Father be praised, Father be lifed up Maneno yafungua watu Your words releases prisoners Baba utukuzwe, Baba uinuliwe Father be praised, Father be lifed up Sitasahau uliponitoa, Umenitoa mbali I will not forget the distance you've brought me Baba utukuzwe, Baba uinuliwe Father be praised, Father be lifed up.

Mungu Mwenye Nguvu. Solomon Mukubwa. Penina Na Hanna. Solomon Mkubwa. Futa Machozi. Uwe Nami Bwana. Mke Si Nguo. Umenisukuma Sana.

Seed Feat. Nimewasamehe Wote. Sijaona Rafiki Kama Yesu. David Kasika. Bwana Wastahili.

Nakubaliana - Gloria Muliro (Sms Skiza 7638084 to 811)

Sema Neno. Niko Wa Yesu. Mapito Ya Mungu. Mungu Nitetee.

New Kenyan Gospel Music

Kiti Cha Mungu. Tuna Fia Nini. Habari Njema,raha Yangu. Sifa Za Mungu. Show More Show Less. Kaa Nami. Angela Chibalonza. Mercy Masika. Watu Na Viatu. Nyota Ndogo. Christina Shusho. Mfalme Wa Amani. Ahadi Zake.Uboo wa baba. Utupe leo riziki zetu. Matayo Kumbuka, hujifunzi ili uwavutie wengine kwa ujuzi wako. He worked through the difficulties of life in rural Kenya to. Afadhali Uteseke Mwenyewe, ili Umwezeshe mwanadamu apate faida. Ba ba, Yetu Uliye Mbinguni Chorus. An illustration of a 3.

Mtakatifu ceciia Mtakatifu ceciia. Du kannstKunafragen. Nyimbo baada ya komunyo Nyimbo baada ya komunyo. Nyimbo za korona za kwaya. Nyimbo za kitambo audio. Beat Za Tenzi. Akupeleke anakotaka na wewe umfuate bila ubishi wowote. Rombo discrist daima na milele. Tisa kumi, vidada vyenyewe vya kanisani vilivyo vilughalugha, basi vikishaliwa, vinakuja kwangu na mapozi kuniringishia. Utusamehe makosa yetu, Kama sisi tunavyowasamehe waliotukosa. Ee Mungu! Maneno Yako yameniongoza kurudi Kwako.

Na vinywa vyetu vitanena. Mapenzi yako yatimizwe duniani, Kama yatimizwavyo mbinguni. Yesu Mwokozi atakaporudi. Sabato ya kweli sda.

Tunakuabudu

Nyimbo za sifa stands for Praise songs in swahili. Wajumbe wenye umri wa kati, yaani miakani ; na wajumbe wazee, yaani wenye umri wa miaka 65 na kuendelea ni Sifa za Bwana inabidi zisemwe kwa zawadi hii alotupa sisi wanadamu, tunamshkuru sana kwa kipaji cha Goodluck Gosbert na tunamshkuru pia kwa kumfanya ni wa kwetu, kutoka nchini kwetu, kwamba ni mwenzetu. The singing and dancing is realy attractive and a joy to hear and see. Nitazitangaza sifa zako daima milele Kwenye madhabahu yako nitaitoa sadaka Ile ya kukupendeza ee Mungu Muumba wangu.

Usitumie maneno ya ukali kwa mwezi wako mpaka akawa na hofu kukushirikisha kitu kwa kuhofia majibu makali atakayo yapokea kutoka kwako. Kwaya Ya Mt Teresia Ma. Ndoto za mchana ni maono ya kile ambacho roho inatamani kuwa. Sherehe hizo zilitumbuizwa na kwaya ya kikiristo ya Mvuke ya kanisa la Anglican mjini Dodoma.

Baadhi ya nyimbo zilizokwemo kwenye tape hiyo ni. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake; ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe.Tafuta Habari Njema Muhimu Mara kwa mara. Ina maana gani kwamba Mungu ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu?

Swali: "Ina maana gani kwamba Mungu ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu? Mara sote mbili, maneno hayo yanasemwa au kuimbwa kwa viumbe wa mbinguni, na mara mbili hutokea katika maono ya mtu aliyepelekwa kwenye kiti cha enzi cha Mungu: kwanza kwa nabii Isaya na kisha kwa mtume Yohana. Kabla ya kushughulikia kurudia mara tatu ya utakatifu wa Mungu, ni muhimu kuelewa nini hasa maana ya utakatifu wa Mungu.

Utakatifu wa Mungu ni ngumu zaidi ya sifa zote za Mungu kuelezea, kwa sababu kwa sehemu ni mojawapo ya sifa zake muhimu ambazo hazipatikani kwa mtu. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na tunashirikisha sifa zake nyingi, kwa kiwango cha chini sana, bila shaka-upendo, rehema, uaminifu, nk. Lakini baadhi ya sifa za Mungu hazitashirikiwa kamwe na viumbe vilivyoumbwa- kuwepo popote,maarifa kubwa, mwenye nguvuna utakatifu.

Utakatifu wa Mungu ndio unamtenganisha Yeye kutoka kwa viumbe vingine vyote, kinachomfanya kuwa tofauti na dhahiri na kila kitu kingine.

Utakatifu wa Mungu ni zaidi ya ukamilifu wake au usafi usio na dhambi; Ni kiini cha "nyinginezo," uhaba wake.

Utakatifu wa Mungu hujumuisha siri ya uzuri wake na hutufanya tuangalie kwa kushangaa kwake tunapoanza kuelewa kidogo juu ya utukufu wake. Isaya alikuwa shahidi wa kwanza wa utakatifu wa Mungu katika maono yake yaliyoelezwa katika Isaya 6. Hata ingawa Isaya alikuwa nabii wa Mungu na mtu mwenye haki, majibu yake kwa maono ya utakatifu wa Mungu ilikuwa ni kufahamu dhambi yake mwenyewe na kukata tamaa kwa ajili yake Maisha Isaya 6: 5.

Hata malaika mbele ya Mungu, wale waliokuwa wakilia "Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mwenyezi Mungu," wakafunika nyuso zao na miguu na mabawa manne yao kwa ya sita. Kufunika uso na miguu bila shaka inaashiria kuheshimiwa na hofu iliyoongozwa na kuwepo kwa haraka kwa Mungu Kutoka 3: Serafi alisimama kama amejifunika, wenyewe iwezekanavyo, kwa kutambua kutostahili yao mbele ya Mtakatifu.

Na kama Serafi safi na mtakatifu anaonyesha heshima mbele ya Bwana, kwa hofu gani kubwa tunapaswa sisi, viumbe waliojafuliwa na wenye dhambi, tujaribu kumkaribia!

ni wewe mungu mwenye enzi mp4 download

Uheshimiwa ulioonyeshwa kwa Mungu na malaika unapaswa kutukumbusha juu ya dhana yetu wakati tunapomkimbilia bila kufikiri na kwa upendeleo mbele ya uwepo Wake, kama tunavyofanya mara kwa mara kwa sababu hatujui utakatifu wake. Maono ya Yohana ya kiti cha enzi cha Mungu katika Ufunuo 4 yalikuwa sawa na yale ya Isaya. Tena, kulikuwa na viumbe hai karibu na kiti cha enzi wakilia, "Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenye Nguvu" Ufunuo 4: 8 kwa heshima na kumwogopa Mtakatifu.

Yohana anaendelea kueleza viumbe hawa kutoa utukufu na heshima kwa Mungu daima karibu na kiti chake cha enzi. Kwa kushangaza, jibu la Yohana kwa maono ya Mungu katika kiti chake cha enzi ni tofauti na Isaya. Hakuna rekodi ya Yohana kushuka kwa hofu na ufahamu wa hali yake ya dhambi, labda kwa sababu Yohana alikuwa amekutana na Kristo aliyefufuka mwanzoni mwa maono yake Ufunuo Kristo alikuwa ameweka mkono Wake juu ya Yohana na kumwambia asiogope.

Kwa njia ile ile, tunaweza kukabiliana na kiti cha enzi ikiwa tuna mkono wa Kristo juu yetu kwa namna ya haki yake, tukibadilisha kwa ajili ya dhambi zetu msalabani 2 Wakorintho Lakini kwa nini kurudia mara tatu "takatifu, takatifu, takatifu" inayoitwa utatu?

Kurudiwa kwa jina au kujieleza mara tatu ilikuwa kawaida sana kati ya Wayahudi. Katika Yeremia 7: 4, Wayahudi wamewakilishwa na nabii akisema, "Hekalu la Bwana" mara tatu, akielezea ujasiri wao mkubwa katika ibada yao wenyewe, ingawa ilikuwa ni unafiki na uharibifu. YeremiaEzekielina 1 Samweli ina maneno sawa ya mara tatu ya nguvu. Kwa hiyo, wakati malaika kuzunguka kiti cha enzi wito au kulia kwa mtu mwingine, "Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu," wanaonyesha nguvu na shauku ya ukweli wa utakatifu mkuu wa Mungu, tabia hiyo ambayo inaonyesha hali yake ya kushangaza na ya utukufu.

Aidha, utatu inaonyesha hali ya tatu ya Mungu, Watu watatu wa Uungu, kila mmoja sawa katika utakatifu na utukufu. Yesu Kristo ni Mtakatifu ambaye hawezi "kuona kuoza" kaburini, lakini atafufuliwa kuinuliwa kwa mkono wa kuume wa Mungu Matendo ; Yesu ni "Mtakatifu na Mwenye haki" Matendo ambaye kifo chake msalabani inatuwezesha kusimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu wetu mtakatifu bila aibu.

Mtu wa tatu katika utatu — Roho Mtakatifu-kwa jina lake mwenyewe inaashiria umuhimu wa utakatifu kwa asili ya Uungu. Hatimaye, maono mawili ya malaika wakiwa kote kiti cha enzi wakilia, "Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu," inaonyesha wazi kwamba Mungu ni sawa katika maagano yote mawili.

Lakini Isaya na Yohana wanaonyesha picha ya umoja wa Mungu wetu mtakatifu, mwenye heshima, mshangao ambaye habadiliki Malaki 3: 6ni nani yule jana, leo na milele Waebrania 8na "ambaye hakuna tofauti Wala kivuli cha kugeuka " Yakobo Utakatifu wa Mungu ni wa milele, kama vile Yeye ni milele.Tunapoona ubaya na mateso yapo kwetu-pengine hata katika maisha yetu-inawezekana tukauliza wazo juu ya Mungu na mwenye enzi na Mungu mwenye upendo.

Hata hapo tunaweza kugeukia neno la Mungu ambalo linaweza kutegemewa kuliko mawazo yetu ambayo yana upungufu. Kulingana na Biblia Mungu ni Bwana wa mabwana na mfalame wa wafalme ambaye anatawala dunia nzima. Anaona na anajua kila kitu na hakuna chochote kinaweza kutendeka bila yeye kuruhusu. Kutokana na anguko la mwandamu, Shetani amepewa uwezo duniani.

Hata hivyo nguvu zake haziwezi, wala kufika popote bila Mungu kuruhusu. Shetani tayari amepoteza maana an nafasi dhidi ya nguvu ya Mungu. Yesu alishinda nguvu za dhambi kupitia kwa kifo chake msalabani na kufufuka kwake. Mara kwa mara ni vigumu kwetu kuelewa nia za Mungu, hata hivyo tunaweza kumwamini kuwa yeye nidye anaye ongoza yote.

Mungu mwenye enzi anaona kikamilifu, Anajua yaliyo mema kwa ajili yetu. Mungu aliukmba ulimwemungu kwa nene la kinywa chake, na anaweza kuitunza. Na dunia yote inaweza kuona ukuu wa Mungu. Wewe hukujua? Show Navigation Hide Navigation. Je Mungu ni mwenye enzi? Bwana, una nguvu zote. Naomba nipate kinga na matumaini katika nguvu zako.Mungu muweza Karima, maombi yangu pokea. Nakupatia heshima, kwako ninanyenyekea.

Wastahili taadhima, makuu menitendea. Ulitupenda zamani, mwanao katuzalia. Akaja na duniani, uzima kutufungulia. Watu wakamfitini, ndipo akajifilia. Upendo wako wajaa, kwake kila mwanadamu.

ni wewe mungu mwenye enzi mp4 download

Huruma yako ni taa, imulikayo misimu. Uliumba vitu vyote, kwenye mbingu nazo nchi. Ukawapa na mkate, tomoko na parachichi. Mavazi nayo wapate, wasije tembea uchi. Wapasa uinuliwe, kwa sifa na utukufu. Wapenda utukuliwe, na waja wote sufufu. Yafaa ushangiliwe, kwa vifijo maradufu. Mwovu akinyemelea, kutaka kuniangamiza. Moyoni najitolea, neno lako kumpasha. Mwingine sina kwa kweli, nguvuzo nategemea.

Sitokwenda njia mbili, shetani namkemea. Hishima wastahili, ewe Mungu nasemea. Ingawa mi mwenye dhambi, uzima natarajia. Naja kwako kwa maombi, kwa toba nikikujia. Najua mimi ni vumbi, vumbini hiyo ndo njia. Yajapo na majaribu, nina msaada wako. Husoma chako kitabu, yanijenge maandiko. Kwani ni wangu wajibu, nikikuomba upako.